Professional Heavy Duty

Voltage > 240v

  • Bosch Gbm 23-2 /bosch Heavy Duty Professional 2-speed Rotary Drill Gbm 23-2
  • Makita Kp0800 620w Professionals Heavy Duty Planer 82mm 240v